Informācija

2018. gada Rīgas līča regate, kas vienlaicīgi ir arī Latvijas jūras burāšanas čempionāts, notiek no 26. līdz 30. jūnijam Rīgas jūras līci, posmā Rīga - Roja - Roņu sala - Romasāre.

Dalības maksa

 • 30,00 EUR par katru komandas locekli un 40,00 EUR par jahtu, ja tās garums ir mazāks par 30 pēdām.
 • 30,00 EUR par katru komandas locekli un 60,00 EUR par jahtu, ja tās garums ir 30 pēdas un vairāk.
 • Dalības maksa vienam posmam ir 10,00 EUR par katru komandas locekli un 20,00 EUR par jahtu.
 • Rekvizīti maksājumam

  Latvijas Zēģelētāju savienība
  Reģ. Nr. 50008003331
  IBAN: LV67HABA000140J035673
  A/S SWEDBANK
  SWIFT: HABALV22
  Ar norādi: "RLR - 2018", jahtas nosaukums vai buras numurs un pieteikto cilvēku skaits.

Kā iegūt LAT LYS 2018 sertifikātu

Lai jahta varētu iegūt LAT LYS 2018 sertifikātu, ir nepieciešams veikt jahtas apmērīšanu. Apmērīšanu var veikt pats jahtas īpašnieks, īpašnieka pieaicināts speciālists, vai arī pieaicinot kādu no LAT LYS mērniekiem. Apmērīšanas forma ir atrodama LAT LYS mājas lapā.

Aizpildītu mērīšanas formu nepieciešams nosūtīt uz e-pasta adresi gikefabo@gmail.com vai ilmaslax@gmail.com

Maksu par mērgrāmatu, 20 EUR, nepieciešams samaksāt uz Jahtkluba Engure kontu:

Biedrība "Jahtklubs ENGURE"
Reģ.Nr: 40008122558
Banka: Swedbank
Konts: LV91HABA0551019653780
Maksājuma uzdevumā norādīt: "LAT LYS, jahtas vārds"

Papildus informācijai sazināties rakstot gikefabo@gmail.com vai LAT LYS handikapa sistēmas mājas lapā.

Dokumenti

Regates instrukcija.pdf

Regates instrukcijas pielikums nr. 1.pdf

Regates nolikums.pdf

Paziņojums 7.pdf

Paziņojums 6.pdf

Paziņojums 5.pdf

Paziņojums 4.pdf

Paziņojums 3.pdf

Pieteikums.docx

Paziņojums 2.pdf

Inspection list.docx

Paziņojums 1.pdf

ORC sail list.docx

LYS sail list.docx

Noderīgas saites

Jahtu apdrošināšana Hamburger Yachtversicherung Schomacker