Informācija

Par ORC sertifikātu

ORC sertifikātu izsniegšanu no 2022. gada janvāra Latvijā koordinēs Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar atbildīgo ORC inspektoru Matteo Zuppini (Spānija).
ljba.offshore.sailing@gmail.com

Par LYS sertifikātu

Lai jahta varētu iegūt LAT LYS sertifikātu, ir nepieciešams veikt jahtas apmērīšanu. Apmērīšanu var veikt pats jahtas īpašnieks, īpašnieka pieaicināts speciālists, vai arī pieaicinot kādu no LAT LYS mērniekiem. Apmērīšanas forma ir atrodama LAT LYS mājas lapā.