Informācija

Kā iegūt LAT LYS sertifikātu

Lai jahta varētu iegūt LAT LYS sertifikātu, ir nepieciešams veikt jahtas apmērīšanu. Apmērīšanu var veikt pats jahtas īpašnieks, īpašnieka pieaicināts speciālists, vai arī pieaicinot kādu no LAT LYS mērniekiem. Apmērīšanas forma ir atrodama LAT LYS mājas lapā.